Klädjättar bryter mot lagen med insamling

Klädjättar bryter mot lagen med insamling

Klädkedjornas insamlingar av avlagda kläder och hemtextil bryter mot lagen. Det framkommer i en utredning från Naturvårdsverket som på uppdrag från regeringen föreslår lagändringar.

I två år har Naturvårdsverket haft i uppdrag av regeringens att utreda och föreslå åtgärder för en mer hållbar hantering av textilier och textilavfall. Utredningen är nu klar och har landat hos miljödepartementet. Under tiden har fler stora klädkedjor och hemtextilbutiker, som t ex H&M, Kappahl och Hemtex, på eget initiativ startat insamlingar i sina butiker.

Kunder kan enkelt lämna in både textilier, kläder och i vissa fall skor, som exempelvis hos Hemtex. Företaget skriver: ”Det gör inget om produkterna är trasiga eller slitna, och det spelar ingen roll var de är köpta.”

Följer inte reglerna
Ett problem med insamlandet är att det inte följer reglerna för hantering av hushållsavfall, enligt Naturvårdsverket. I dag ligger det ansvaret på kommunerna.

– Ingen annan än kommunen, och ingen av de här aktörerna får samla in hushållsavfall, om det inte sker på uppdrag av kommunen. Vi har förklarat för dem vad som gäller, säger Elin Forsberg, projektledare för utredningen på Naturvårdsverket.

Inom handeln tolkar man lagen annorlunda. Hemtex presschef Manuel Ferrer anser att syftet med textilinsamlingen är att återvinna materialet och på så vis spara på jordens resurser.
Oavsett hur nuvarande regelverk tolkas, så är det troligt att regeringen kommer besluta om regeländringar. Naturvårdsverket har nämligen en ambition att öka återvinningen av textil. I dag slänger genomsnittssvensken nära åtta kilo textil per år och Naturvårdverket föreslår att mer än halvera denna siffra till 2025.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *